Gedrag en Gehoorzaamheid via FHN

Voor iedere hond die in het bezit is van het diploma Sociale HuisHond op de niveau's GG-Beginner, GG1, 2 of 3

Hondenvereniging Kyon biedt u de mogelijkheid om samen met uw hond trainingen te volgen voor de landelijke Gedrag & Gehoorzaamheidsexamens. Na het behalen van het diploma kunt u deelnemen aan nationale wedstrijden. De trainingen zijn dan ook prestatiegericht en hebben het behalen van het diploma als einddoel.
Deze cursus bestaat uit 14 praktijktrainingen van ca. 45 minuten en eventueel een proefexamen (is exclusief examen via de FHN). 
De groep bestaat uit 8 à 9 cursisten.
Wanneer de geleiders en hun honden het gewenste niveau hebben bereikt zal er een examen worden aangevraagd. Dit examen zal afgenomen worden door examinatoren van de FHN en heeft bij het behalen ervan een (inter-) nationale status.
De exacte FHN reglementen per niveau zijn hieronder te downloaden in PDF-formaat. Hiervoor heeft u wel het programma Acrobat Reader nodig. Dit is, indien nodig, via onderstaande knop te downloaden. 

GGB
GG1
GG2
GG3

Ogenblik a.u.b. ...