Onderzoek natuurbeleving en jacht

Geachte heer/mevrouw,

Mijn naam is Michael Takes, masterstudent aan de Universiteit Utrecht. In het kader van mijn masteropleiding Geo-Communicatie doe ik onderzoek naar de natuurbeleving en acceptatie van de jacht onder Nederlandse burgers. Het doel van mijn onderzoek is om te achterhalen welke beleving van de natuur Nederlanders hebben en in hoeverre deze van invloed is op de acceptatie van de jacht in algemene en specifieke zin. In het onderzoek zal ook gekeken worden of ruimtelijke patronen te herkennen zijn in de beleving van de natuur en acceptatie van de jacht. Dit kan resulteren in nieuw verkregen indicaties, interessante kaarten, grafieken en tabellen rondom het thema natuurbeleving in Nederland. 

U kunt meewerken aan mijn onderzoek door deze link aan te klikken: http://www.thesistools.com/web/?id=415140 


Ogenblik a.u.b. ...