Een korte historie

Op 10 november 1989 werd Kyon een officiële vereniging, eerder ontstaan uit een groep (honden)vrienden die het leuk vonden om samen wat met hun honden te ondernemen. Zo verhuisden zij van een voetbalveld naar de binnenplaats van een aannemers- en grondverzetbedrijf tot uiteindelijk de huidige trainingsaccomodatie. Aan de Roonsestraat heeft de vereniging inmiddels een flink grasterrein, parkeerterrein, berging voor de toestellen en een kantine tot haar beschikking.

De vrienden werden instructeurs wat de nodige scholing vereiste, en nog steeds, in de vorm van cursussen en behaalde diploma’s bij o.a.:

  • Martin Gaus Instituut
  • Federatie Hondensport Nederland
  • O&O
  • Kynotrain
  • Van Hall instituut

In de loop van de tijd is ook het ledenaantal flink toegenomen. Zo nemen er momenteel ruim 150 cursisten deel aan de trainingen.

Dit grote aantal vraagt inmiddels om specialisatie van instructeurs en bestuurlijke functies. Door bestuursleden en instructeurs worden dan ook regelmatig specifieke congressen, lezingen en workshops bijgewoond. Instructeurs blijven goed geïnformeerd over nieuwe trainingsmethoden, leerprincipes van honden, visie’s en ontwikkelingen in de hondenwereld.

Actief wordt er door alle bestuursleden, instructeurs en medewerkers met een groot enthousiasme en vol overgave gewerkt aan de vereniging. Onze doelstelling, het geven van trainingen, informatieavonden etc., zal, en wie wil dat niet, zorgen voor een beter opgevoede hond die er graag met zijn/haar baas op uit trekt zonder daarbij overlast te bezorgen aan de omgeving.